Statens vegvesen er ikke ferdig med Asfalt-saken, selv om Konkurransetilsynet er det.
Statens vegvesen er ikke ferdig med Asfalt-saken, selv om Konkurransetilsynet er det.

Asfaltsaken: Veivesenet vurderer tiltak

NCC og Veidekke får rekordhøye gebyrer av Konkurransetilsynet, som en følge av ulovlig markedsdeling og prissamarbeid i den såkalte asfaltsaken. Statens vegvesen vurderer nå om dette skal få ytterligere konsekvenser for de to selskapene.

NCC får gebyr på 140 millioner kroner og Veidekke på 220 millioner som en følge av ulovlig markedsdeling og prissamarbeid i Midt-Norge i perioden 2005-08.

Veidekke får såkalt lemping fra sitt gebyr

og slipper å betale gebyret.

Nå vurderer Statens vegvesen hvordan de skal behandle de to selskapene videre.

- Vi er kjent med Konkurransetilsynets etterforskning og vedtak. Vi vil nå sette oss grundig inn i vedtaket og underlags-materiellet. Før dette er gjort, er det vanskelig å si noe mer konkret om konsekvenser, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar.

Nulltoleranse mot juks

Statens vegvesen opplyser på sitt nettsted at de har nulltoleranse for juks og uregelmessigheter i det forretningsmessige samspillet med eksterne aktører.

Fra Vegvesenets side kan bli aktuelt å søke erstatning for økonomisk tap. I tillegg vil det bli gjennomført en granskning av asfalt-bransjen, noe som hele bransjen har stilt seg bak.

- Ytterligere konkrete tiltak mot de to berørte selskapene vil være avhengig av hva vi finner i Konkurransetilsynets vedtak og underlagsmateriell, sier Gustavsen.

Statens vegvesen utestengte Veidekke og NCC fra asfaltkonkurransene i Midt-Norge i 2012.

Forsiden nå