Mesta hadde det laveste tilbudet. Dette var for dyrt for Statens vegvesen. Det er ikke oppgitt hva tilbudene var i kroner og øre.
Mesta hadde det laveste tilbudet. Dette var for dyrt for Statens vegvesen. Det er ikke oppgitt hva tilbudene var i kroner og øre. (Foto: Mesta)

Avlyser anbudskonkurranse

Tilbudene var for dyre.

Statens vegvesen avlyser anbudskonkurransen for driftskontrakten 3401 Sør-Østerdalen 2019 – 2022 med øyeblikkelig virkning.

Årsaken er at «tilbudene som har kommet inn har så høye kostnader at det ikke foreligger tilstrekkelige bevilgninger som gjør at det kan inngås kontrakt med tilbyder med laveste pris».

Statens vegvesen er bundet av bevilgninger både på riksvei og fylkesvei.
Hjemmel for avlysningen er anskaffelsesforskriftens paragraf 25-4 (1). Denne bestemmelsen sier at en oppdragsgiver kan avlyse en konkurranse med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Det gjør det her, mener Statens vegvesen.

- Vi beklager dette, og takker tilbyderne for utvist interesse, og for tid og ressurser de har brukt i forbindelse med konkurransen, sier leder av Strategi, vei og transportavdelingen i Statens vegvesen, Region øst, Fred Anton Mykland.

Tre entreprenører la inn tilbud i konkurransen: Mesta AS, som hadde det laveste tilbudet, NCC Norge Roadservice og Svevia Norge.

Kontrakt 3401 Sør-Østerdalen er en sammenslåing av to kontraktsområder. Statens vegvesen holder nå på med «nødvendige avklaringer» i forhold til løsning for drift av disse kontraktsområdene som følge av avlysningen.

Forsiden nå