Banebrytende togstasjon i Holmestrand

Banebrytende togstasjon i Holmestrand

Rambøll planlegger verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog - i Holmestrand.

- Prosjektet er unikt i verdenssammenheng, sier prosjektleder i Rambøll, Sture Solum Andersen.

Dypt inne i fjellet sprenges det ut en enorm fjellhall med plass til fire spor i bredden.
 

Millioner av kubikkmeter

To av sporene er til plattformene, mens på de to midterste sporene skal tog kunne kjøre gjennom stasjonsområdet i 250 km/t. Stasjonen som publikum får se blir omtrent 250 meter lang, 35 meter bred og 15 meter høy. Selve hallen med fire spor blir imidlertid over 800 meter lang. 
- Vi har sprengt 10,5 av 12,3 km med tunnel. Da er stasjonen inkludert. Det blir fryktelig mange kubikkmeter med stein, forteller Tor M Langaas, SHA-rådgiver i Jernbaneverket, som viser frem den enorme anleggsplassen.
 

Nybrottsarbeid

Rambøll har ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke inkludert nye Holmestrand stasjon.
- Det har aldri tidligere har blitt bygget togstasjon i fjellet dimensjonert for gjennomgående togtrafikk med hastighet på 250 km/t, sier prosjektleder i Rambøll, Sture Solum Andersen.
Til tross for at togene på de innerste sporene skal kunne holde hastigheter på opptil 250 km/t, tillater ikke reglene mer «vind» enn fem meter i sekundet på plattformen. 

- Arbeidene har vært utfordrende. Spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra referanseprosjekter, sier Solum Andersen.  

Prosjekt for fremtiden

Rambøll mener at det er sannsynlig at arbeidet med Holmestrand stasjon vil åpne muligheter for å jobbe med lignende prosjekter i fremtiden.
- Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som vi har gjort vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere, sier Solum Andersen.

Jernbaneverket er godt fornøyd med løsningene som er valgt, forteller prosjektdirektør i Jernbaneverket Stine Ilebrekke Undrum:
- Vi synes vi har fått en effektiv og funksjonell løsning, og det er mulig vi kommer til å benytte tilsvarende løsning på andre stasjoner. Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått til at gjennomkjørende tog kjører i to spor i midten, mens «stoppsporene» ligger ut på siden, sier prosjektdirektøren.

Ferdig i 2016

Totalt har prosjektet Holm-Nykirke en styringsramme på 5,45 milliarder kroner (2013) og en kostnadsramme på 6,37 milliarder kroner (2013). Dette inkluderer 14,2 km med ny dobbeltsporet jernbane, der 12,3 km ligger i tunnel. Per i dag er 10,5 km av tunnelen ferdig.
Etter planen skal hele tunnelen være ferdig drevet i april 2014, og tunnelen skal åpnes for trafikk høsten 2016.

Forsiden nå