Norsk Steins Cat 990H skal gå i ferdigvareproduksjon på anlegget på Jelsa.
Norsk Steins Cat 990H skal gå i ferdigvareproduksjon på anlegget på Jelsa.

Cat-rugger til Vestlandet

Pon Equipment AS har inngått avtale om levering av tre store Cat-maskiner til Norsk Stein i Rogaland.

Cat-trioen består av hjullasteren 990H (80 tonn), beltegraveren 390DLME (95 tonn) og hjullasteren 988H (60 tonn). Denne skal gå i steinlasting på utskipningskaia (Stema Shipping, deleier i Norsk Stein) i Svartebukt ved Larvik.

Hjullasteren 990H med skuffe på 11 m 3 skal gå i ferdigvareproduksjonen på Norsk Stein på Jelsa i Rogaland. Dit skal også 95-tonneren 390DLME. Beltegraveren som er utstyrt med skuffe på 5,7 m 3, skal ha rollen som servicemaskin i bruddet.

To av maskinene skal leveres i 1. og 2. kvartal 2013, mens hjullasteren 990H leveres i juni.

Pon Equipment leverte også før årsskiftet en 988H hjullaster og en 374DL-graver (80 tonn) til Halsvik Aggregates i Gulen, Sogn og Fjordane. Halsvik har også bestilt en 990H hjullaster som skal leveres på nyåret.

 

Forsiden nå