Anne Marit Bjørnflaten måtte i hastemøte om Nasjonal transportplan og meldte forfall i møte med NLF-sjef Geir A. Mo (t.v.). Derimot møtte Arbeiderpartiets politiske talskvinner Tone Sønsterud og Anette Trettebergstuen, samt Bjørn Sandnes, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i NTF.
Anne Marit Bjørnflaten måtte i hastemøte om Nasjonal transportplan og meldte forfall i møte med NLF-sjef Geir A. Mo (t.v.). Derimot møtte Arbeiderpartiets politiske talskvinner Tone Sønsterud og Anette Trettebergstuen, samt Bjørn Sandnes, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i NTF.

Det jobbes på NTP-høygir

Det jobbes på høygir med Nasjonal transportplan, som skal legges fram i løpet av våren.

Nylig måtte Anne Marit Bjørnflaten melde forfall til et møte med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om sosial dumping og utenlandsk konkurranse.

Bjørnflaten, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets transportkomité, måtte haste til komitémøte i forbindelse med Nasjonal transportplan.

18. juni skal den behandles i Stortinget, før politikerne tar sommerferie og forbereder seg til valgkampen.

Foruten hyppige stortingsmøter er samferdselspolitikerne i utallige møter med ordførere og lokalpolitikere for å skaffe seg lokalkunnskap. Samferdselspolitikerne ser det som helt avgjørende å få innspill fra hele landet.

Bjørnflaten understreker viktigheten av at det ikke legges planer i et vakuum på et stortingskontor.

Også statsminister Jens Stoltenberg har bebudet en ambisiøs Nasjonal transportplan, 2014-2023.

Ifølge statsministeren er det for eksempel meningsløst å sette Vestlandet opp mot Østlandet i kampen om samferdselskronene.

Derimot lover han at det blir mye å klappe for i hele landet.Stoltenberg deler visjonen om et fergefritt vestland og fremhever E39.

Forsiden nå