Adm. direktør Pål Lund i Steen & Lund AS og adm. direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg.
Adm. direktør Pål Lund i Steen & Lund AS og adm. direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg.

Drammensfirma vant anbud på Slottsplassen

Statsbygg og Steen & Lund AS undertegnet tirsdag 30. april kontrakten om generalentreprise for rehabilitering av Slottsplassen.

Drammensfirmaet vant anbudet i konkurranse med tre andre tilbydere. Arbeidet starter 21. mai, og da vil Statsbygg være byggherre og Steen & Lund AS entreprenør.

LES OGSÅ:

Slottsplassen skal rehabiliteres for å bedre de driftstekniske forholdene. Grus og underliggende masser skal fjernes, og det skal bygges opp et nytt dekke med flere ulike lag og med et topplag av stabilisert grus. Fallet på plassen skal justeres noe, og det skal etableres et avrenningssystem.

Plassen, eksisterende fortau og kjørearealer gis enhetlig utforming med det samme toppdekket, og dette gjelder også Slottsbakken. Grusen skal stabiliseres til underlaget med et bindemiddel laget av planteolje. Det skal gjøre at grusen ligger i ro og ikke renner nedover mot Karl Johans gate på regnfulle dager. Det stabiliserte grusdekket skal visuelt sett bli mest mulig likt det dekket som er i dag.

Forsiden nå