E39-prosjekt til 100-150 mill. kroner

E39-prosjekt til 100-150 mill. kroner

Anbudskonkurransen for E39 Brennåsen-Tangvall er nå ute.

19. september ble det avholdt såkalt tilbudskonferanse for interesserte entreprenører.

- Det var stor interesse fra mange entreprenører på konferansen, så vi håper på mange tilbud på jobben, sier prosjektleder Jan Helge Egeland.

- Innleveringsfrist for tilbud er 21. oktober, forteller Egeland.

- Vårt håp er at vi kan ha en kontraktsinngåelse i midten av oktober. Da vil det være mulig med oppstart av anleggsarbeidene i desember måned. Derfor venter vi i spenning på tilbudsinnleveringen.

Egeland opplyser til AT.no at han regner med tilbudene vil ligge mellom 100 og 150 mill. kroner.

Utvidelsen blir størst mellom Klepland og Tangvall. Her blir det forbikjøringsfelt i begge retninger. Ny veibredde blir 16,5 meter. Mellom Rosseland og Storenes blir det bare ett felt i hver retning. Her blir veien 12,5 meter bred. Til sammen 7 kulverter på de to strekningene må forlenges. Dessuten skal en kulvert, som fører fylkesvei 114 under E39, erstattes med en ny kulvert som gir større fri høyde på fylkesveien.

51.000 m 3 skal sprenges for å gi plass til utvidelsen av de to strekningene. 46.000 m 3 jordmasser skal graves ut.

Frist for ferdigstillelse av anlegget er 30. november 2014 på delstrekningen Klepland-Tangvall. Rosseland-Storenes har frist 15. mai 2015.

Forsiden nå