E6-entreprenør har stoppet arbeidet

E6-entreprenør har stoppet arbeidet

Betalinger til leverandørene er også stoppet.

Det danske firmaet KB Electrotech har levert inn «rekontruksjonsbegæring» til retten i Horsens. De har innført betalingsstopp til leverandørene, og alt arbeid på selskapets byggeplasser er innstilt inntil videre.

totalentreprise på elektroarbeid i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal

KB Elektrotech har .

- Vi jobber med å få oversikt over hvilke konsekvenser dette får for prosjektet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

stjålet overvåkingsutstyr for flere hundretusen kroner.

Selskapet hadde blant annet jobben med det elektriske i Strindheimtunnelen, der det ble Noe som kan forsinke åpningen av tunnelen. Nå kan det se ut til at det kan bli ytterligere forsinkelse på når tunnelen kan åpnes for trafikk.

Forsiden nå