Sliping av sveiseskjøter på Hålogalandsbrua.
Sliping av sveiseskjøter på Hålogalandsbrua. (Foto: Tomas Rolland)

E6: Sveisearbeidet igang igjen etter konkurs

Entreprenøren på E6 Hålogalandsbrua er i full gang med sveisearbeidet igjen, etter at underentreprenøren Davai AS ble slått konkurs 1. juni.

- Entreprenøren har ansatt en del av de fagfolkene som tidligere jobbet i det konkursrammede selskapet Davai, og siden torsdag 7. juni har det vært full drift på sveisearbeidene. Entreprenøren skal gjøre resten av sveisejobben i egen regi, forklarer prosjektleder Hans Jack Arntzen i Statens vegvesen.

Målet er fortsatt å klare å åpne brua for trafikk i siste del av oktober, men de neste månedene blir kritisk for at dette skal kunne gå.

- For å hente inn tapt tid, skal entreprenøren jobbe parallelt med flere operasjoner som de i utgangspunktet skulle ta senere. Vi skal få en oppdatert fremdriftsplan i løpet av kort tid, og da vet vi mer konkret hvordan entreprenøren vil jobbe for å bli ferdig i høst, sier Arntzen.

Forsiden nå