Den gamle veien gjennom Bugjelet er forlengst gått ut på dato.
Den gamle veien gjennom Bugjelet er forlengst gått ut på dato.

Endelig er denne veien borte

Ny strekning tatt i bruk på riksvei 13.

Andre byggetrinn på veiprosjektet riksvei 13 Bu-Brimnes i Hardanger er tatt i bruk. Opprinnelig var planen å bygge deler av strekningen tunnel, men det ble endringer i planene og veien er bygget i dagen på hele strekningen.

Nå har trafikantene fått en moderne vei med god utsikt til fjord og fjell.

Strekningen er 900 meter lang. Den går i bratt og rasfarlig terreng, og det har vært en krevende jobb for entreprenøren E. Oppedal & Sønner å sprenge bort 90.000 m 3 masser, samtidig med at trafikken skulle avvikles uten store forsinkelser.

Med en opp til 28 meter høy fjellskjæring har sikringsarbeidet vært svært viktig. Det er satt inn rundt 300 sikringsbolter i fjellsiden mellom Bu og Brimnes.

Nå pågår arbeidet med byggesteg 4 på prosjektet, veien mot Hardangerbrua på Bu. 

Deler av nyanlegget er bygget med dobbelt fjellskjæring. Til høyre pågår planering av sidearealet.
Deler av nyanlegget er bygget med dobbelt fjellskjæring. Til høyre pågår planering av sidearealet.

Forsiden nå