Entreprise på Norges nest lengste hengebru til NCC

Entreprise på Norges nest lengste hengebru til NCC

NCC skal bygge to brutårn og to viadukter på Hålogalandsbrua i Nordland for 655 mill. kroner. Viaduktene blir til sammen 400 m lange.

Hengebrua blir Norges nest lengste, med et spenn på 1145 m. Den totale lengden blir 1533 m. Bruprosjektet skal stå ferdig i 2017, og vil i betydelig grad forkorte og sikre ferdsel på E6 mellom Narvik og Bjerkvik.


- Prosjektet er spektakulært og enhver ingeniør ville glede seg til å bygge en slik bru. I tillegg passer et stort prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC, Tor Helge Nordstrøm.

I prosjektperioden vil det gå med 250 årsverk.

NCC bygger to av tre spenn


Brua vil bestå av til sammen tre spenn og to tårn. NCC skal bygge tårnene og de to spennene som kalles viadukter. Dette er spennene mellom land og tårnene, og disse støpes i betong. Viaduktene blir på henholdsvis 250 meter og 148 meter, mens tårnene blir på 170 meter.
 

Det lengste spennet er hoveddelen på brua som er 1145 m lang. Dette skal bygges ved hjelp av stålkasser.

 

Fakta om Hålogalandsbrua:
- De to bærekablene som holder hovedspennet på brua oppe har en diameter på 47 cm, og er 1621 m lange.
- Seilingshøyde i Rombaksfjorden blir 40 m og seilingsbredden blir 200 m.
- Total bredde blir 18,6 m, mens viaduktene blir 15,4 m brede.
- Bredden på kjørebanen blir 9,5 m inklusive 1 m bredt midtfelt.
- Kjørehastigheten blir 80 km/h.
- NCCs entreprise innebærer 32.000 m 3 betong og 5400 tonn armering.

I tillegg blir det gang- og sykkelvei på brua.
- NCC har solid erfaring med kompliserte infrastrukturprosjekter i Nord-Norge. Nå ser vi frem til å starte denne jobben i august, forteller Nordstrøm.

Brua gjør E6 18 km kortere mellom Narvik og Bjerkvik, i tillegg til at prosjektet gjør E6 tryggere og mer fremkommelig.

Flere entreprenører og entrepriser


Phil og Sønn er tildelt første del av brujobben som består av å bygge tunnel og vei til broen. NCC skal bygge første del av hengebroen, og en tredje entreprise på hovedspennet er nå på anbud.

Forsiden nå