Anne Orderløkken Andersen fra anskaffelsesnemnda, byggeleder Sturla Elvsveen og prosjekteringsleder Jon Kvisberg behandler tilbudene som kom inn på bygging av ny riksvei 4.
Anne Orderløkken Andersen fra anskaffelsesnemnda, byggeleder Sturla Elvsveen og prosjekteringsleder Jon Kvisberg behandler tilbudene som kom inn på bygging av ny riksvei 4.

Fire entreprenører konkurrerer om milliardprosjekt

Da fristen for å levere inn tilbud på bygging av ny riksvei 4 mellom kommunegrensa Gran/ Lunner og Jaren gikk ut kl. 12 i dag, var det fire entreprenører som hadde levert inn tilbudspapirer: Skanska Norge AS, AF Gruppen, NCC og Hæhre.

- Vi er godt fornøyd med å ha fått inn fire tilbud på oppdraget.  Det var flere enn fire firmaer som hentet ut tilbudspapirer, men fire tilbydere er vi fornøyd med, sier byggeleder Sturla Elvsveen. 

Disse entreprenørene har levert inn tilbud på bygging av ny riksvei 4:

Skanska Norge AS                       1 139 131 766 kr
AF Gruppen                                  1 250 307 064 kr
NCC                                              1 116 607 971 kr
Hæhre                                           1 215 057 493,70 kr

Nå skal Statens vegvesen kontrollregne på prisene som er oppgitt i tilbudene og sjekke annen dokumentasjon før etaten kan inngå kontrakt med den entreprenøren som blir valgt. Planlagt byggestart er høsten 2013.

Riksvei 4 skal bygges ut med fire kjørefelt og midtdeler på en strekning på 9,1 km mellom kommunegrensa i sør og Jaren i nord. I Gran sentrum skal trafikken gå i en 1,7 km lang tunnel. I tillegg blir det bygget ca. 10 km lokalveier og ca. 1,4 km ny gang- og sykkelvei. Prosjektet er planlagt å stå ferdig i 2016.

 

Forsiden nå