Fire konsulent-tilbud på riksvei 4

Fire konsulent-tilbud på riksvei 4

Statens vegvesen har mottatt fire tilbud på bygningsbesiktelse og rystelsesmålinger i forbindelse med utbyggingen av riksvei 4 mellom Gran grense og Jaren.

Tilbudene vil bli evaluert i august før kontrakt med valgt tilbyder blir inngått. Konsulentens arbeid er ventet å starte opp i høst.

Følgende fire selskaper leverte tilbud på dette oppdraget:

- Multiconsult AS med en tilbudspris på kroner 3.453.740,-.
- Cowi AS med en tilbudspris på kroner 3.008.090,-.
- Cautas Geo AS med en tilbudspris på kroner 3.384.020,-.
- SVB - Consult med en tilbudspris på kroner 2.541.900,-.

Konsulenten som blir tildelt oppdraget skal:

- Besikte bygninger innenfor et avgrenset område nær området der riksvei 4 skal bygges. Denne besiktelsen har til hensikt å gi en objektiv beskrivelse avbygningenes tilstand. Med en slik tilstandsrapport vil Statens vegvesen enkelt kunne skille skader som følge av anleggsarbeidene fra eksisterende skader.
- Behandling av henvendelser og klager fra beboere i utbyggingsområdet.
- Administrere rystelsesmålere på husstander i området.
- Bearbeide data fra rystelsesmålere.

Statens vegvesen vil i august evaluere tilbudene som har kommet inn, og deretter vil en intern nemd behandle anskaffelsen før tilbud sendes ut til valgt konsulent. Etter en klagefrist på ti dager vil kontrakt inngås og arbeidene starte.

Forsiden nå