Fv. 503 Finstadveien i Eidsvoll (Akershus) skal få ny gang- og sykkelvei på parsellen Skytterseter - Kvennvegen.
Fv. 503 Finstadveien i Eidsvoll (Akershus) skal få ny gang- og sykkelvei på parsellen Skytterseter - Kvennvegen. (Foto: Statens vegvesen)

Fire tilbud på gang- og sykkelvei

Statens vegvesen har mottatt fire tilbud på bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 503 Finstadvegen på den 1,1 kilometer lange strekningen mellom Skytterseter og Kvennvegen. Utbyggingen skal gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og er en del av trygging av skoleveger i Akershus.

Disse har levert tilbud:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med en tilbudspris på 24.873.470,65 pluss moms.
  • Brødrene Nordahl AS med en tilbudspris på 20.547.487,- pluss moms.
  • PEAB Anlegg AS med en pris på 24.242.251,10 pluss moms.
  • Stole AS med en tilbudspris på 24.900.267,- pluss moms.

Mer enn gang- og sykkelvei

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelveien bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelveien og fv. 503 blir det rabatt på 1,5 meter eller tre meter grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Byggestart til høsten

Tilbudene som har kommet inn skal i tiden fremover gjennom en intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås.

Det er ventet at kontrakt inngås etter sommerferien 2018 og byggearbeidene starter etter at kontrakt er inngått. Gang- og sykkelveien skal ferdigstilles innen 1. oktober 2019.

Byggingen av gang- og sykkelveien langs fv. 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveger i Akershus.

Forsiden nå