SKAL BORT: Blant annet skal denne veien over isbre på vei opp til Svea Nord graves opp og fjernes.
SKAL BORT: Blant annet skal denne veien over isbre på vei opp til Svea Nord graves opp og fjernes. (Foto: Klaus Eriksen)

Fire tilbud på Svea-opprydding

Fire entreprenører leverte tilbud for jobben med å rydde Svea, Miljøprosjektets Fase 2A.

Fristen for å levere tilbud til oppdragsgiver Store Norske gikk ut i slutten av oktober, og de fire entreprenørene som leverte tilbud er AF Gruppen Norge AS, Hæhre Entreprenør AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS og Tverås Maskin & Transport AS.

Tilbudene vil nå vurderes og arbeidet skal starte våren 2020.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi fjerner et helt samfunn og tilbakefører hele området tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften. I denne prosessen er vi helt avhengige av gode samarbeidspartnere, og vi setter pris på den grundige jobben entreprenørene har lagt ned i tilbudsfasen, sier adm. direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Bestemt nedlagt

OPPDRAGSGIVER: Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, her ved adm. direktør Jan Morten Ertsaas, styrer oppryddingen i Svea. Foto: Klaus Eriksen

Miljøprosjektet følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

– Oppryddingen av Lunckefjellgruven er kommet svært langt, og skal sluttføres i 2020. Nå gjør vi oss klare for neste fase i prosjektet, som er fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva.

- Vi går nå i gang med å vurdere de ulike tilbudene, og vi har valgt å splitte evalueringen i en teknisk vurdering og en kommersiell vurdering, sier Gudmund Løvli, leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Oppstart til våren

LEDER OPPRYDDINGEN: Gudmund Løvli i Store Norske. Foto: Klaus Eriksen

Arbeidet med fase 2A skal startes opp våren 2020 og er beregnet ferdigstilt høsten 2021, mens siste fase av prosjektet er planlagt startet opp i 2021. Siste fase innebærer å fjerne hele Svea-samfunnet der hundrevis av arbeidere på det meste har bodd mens de har jobbet i kullgruvene.

FRA TOPPEN: Den sammen veien som skal fjernes, men sett fra toppen. Foto: Store Norske

- Vi har som målsetting å gjennomføre oppryddingen på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig og fornuftig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen, sier Ertsaas.

- Ut over dette legger vi vekt på å håndtere alt rivnings-avfall på en ressursmessig og kostnadseffektiv måte, slik at mest mulig kan gjenbrukes eller gjenvinnes.

Forsiden nå