Forlik mellom Oxbow og Store Norske

Forlik mellom Oxbow og Store Norske

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS sparer stort på å kvitte seg med sin tidligere avtale for salg av kull.

Store Norske sa opp avtalene med sine hovedleverandører for salg, landtransport og skipning i 2010.

De aktuelle leverandører krevde blant annet kompensasjon for oppsigelsene.

Store Norske har tidligere funnet frem til avtalte løsninger med leverandørene innen skipning og landtransporttjenester. Når det gjelder kullsalget har det pågått en rettssak der leverandøren, Oxbow Coal B.V., har krevd erstatning.

Store Norske vant saken med omkostninger i Oslo tingrett høsten 2011. Oxbows anke skulle behandles i lagmannsretten i september. Partene har imidlertid nå forlikt saken slik at man unngår en ny behandling i retten.

Lønnsomt å inngå nye avtaler 

Innholdet i forliket er konfidensielt.

Store Norske er fornøyd med at man nå har lagt den siste av disse sakene bak seg.

De nye avtalene som er inngått for salg, skipning og landtransport sikrer selskapet et lavere kostnadsnivå enn det som gjaldt tidligere.

Gjennomføring av leverandørskiftene har medført store besparelser i alle tre tilfeller. Store Norske er som følge av dette bedre rustet til å møte dagens utfordringer enn man ville vært med de gamle avtaler, skriver selskapet i en pressemelding i dag, onsdag 4. september.

Forsiden nå