Fullfører brua uten Alpine Bau

Fullfører brua uten Alpine Bau

DSD Brückenbau fullfører nye Nesbrua på E6 i Nord-Trøndelag uten den konkursrammede partneren.

Etter at Alpine Bau ble begjært konkurs den 24. juni i år, har den andre parten i samarbeidskontrakten, DSD Brückenbau, bekreftet at de vil fullføre kontrakten.

DSD Brückenbau er et firma som er spesialist på stålbruer, og i og med at det nå er mest betongarbeid som gjenstår på brua, så har de benyttet juli til å planlegge og leie inn fagfolk på betong som skal videreføre arbeidet med blant annet brudekke.                                   

Første uka i august ankom de første betongarbeiderne, og pr. 14. august er bemanningen 11 personer. I løpet av neste uke vil bemanningen bli økt til 17 personer. For tiden foregår forskaling på landkaret på vestsida, samt klargjøring av dekkeforskaling.  

Bruarbeidene var i utgangspunktet noe forsinket før konkursen på grunn av sen levering av stålkassen fra Kina. Konkursen har rimeligvis medført ytterligere forsinkelse. DSD Brückenbau jobber og planlegger for at brudekket skal være ferdig og trafikk kan settes på brua rundt årsskiftet. Asfalt på brua samt sluttstrøket med maling må tas våren 2014.

Veiarbeidene kan i store trekk sluttføres som opprinnelig planlagt, og nyveien på vestsida av Namsen kan tas i bruk i løpet av høsten med midlertidig påkobling til eksisterende E6 like sør for dagens Nes bru.

Forsiden nå