Den nye ladebilen har kapasitet på 350 kg i minuttet og prislappen er 4 mill. kroner.
Den nye ladebilen har kapasitet på 350 kg i minuttet og prislappen er 4 mill. kroner.

Fylkene blir store veiaktører

- Fylkene tar sitt økte veiansvar på alvor og vil bruke de økte overføringene fra statsbudsjettet til veibygging. Dette er svært positivt.

Det sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en kommentar til at fylkene nå har overtatt ansvaret for17.000 kmriksvei fra 1. januar. MEF utarbeidet like før jul en egen rapport om emnet, og den ble fremlagt på Anleggsdagene.

Beroliget

- Vi i anleggsbransjen var skeptiske til Forvaltningsreformen og om fylkene ville bruke de økte overføringene til veiformål, men vi er heldigvis beroliget, legger Johannesen til.

Tredobling

MEFs rapport viser at fylkene vil bruke midlene som er overført fra Statens vegvesens budsjett til det de er ment til, nemlig vei. Fylkene nesten tredobler sine investeringer til 4,9 milliarder kroner i år, mot 1,7 milliarder i 2009. Mange fylker tar også opp lån med rentekompensasjon fra staten. Det betyr at fylkene bruker ca. 0,6 milliarder kroner mer på vei enn det som var ventet.

Tall som MEF har hentet inn, viser at fylkene vil bruke til sammen 9,9 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer i vei i år. I fjor disponerte fylkene 3,7 milliarder kroner til vei.

På årets statsbudsjett er Statens vegvesen gitt en samlet bevilgning på 14 milliarder kroner, hvorav 5,1 milliarder går til veiinvesteringer. Dette gjør fylkene til en nesten like stor veiutbygger som staten i 2010.

MEF-rapporten viser at Hordaland og Nordland skiller seg ut med årlige rammer på over 900 mill. kroner til veiformål. I Oslo kommune som ifjor var den suverent største ikke-statlige veiaktøren, faller i år veiinvesteringene kraftig.

Veivesenet omorganiserer

MEFs undersøkelse viser at få fylker har en egen politisk ansvarlig utelukkende for samferdselssaker. De fleste fylker er imidlertid i ferd med å gjennomføre både politiske og administrative endringer som følge av Forvaltningsreformen. De fleste har planer om å ansette flere.

Statens vegvesen omorganiserer for å kunne tilby sine tjenester til fylkene. Fra 1. januar i år er det igjen et veikontor i hvert fylke slik det var frem til reformen av Staten vegvesen i 2003. Fylkeskommunene kan kostnadsfritt benytte tjenestene til Statens vegvesen, men de kan også velge å kjøpe tjenester av andre tilbydere.

Konferanse

MEF vil i løpet av første halvår arrangere en konferanse om ulike sider ved veiforvaltningen etter den nye reformen. Målet med konferansen er å bygge og forbedre samarbeidet mellom fylkeskommunene, Statens vegvesen og anleggsbransjen.

Forsiden nå