Geomatiker

Geomatiker

Aurvoll og Furesund AS 6092 FOSNAVÅG nn Aurvoll og Furesund AS er en av de største maskinentreprenørene på Søre Sunnmøre. Vårt kjerneområde er kommunene Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Vanylven, Ørsta og Volda. Vi har en ny og moderne maskinpark. Vi disponerer i dag 25 gravemaskiner, 8 lastebiler, 2 borerigger, dumpere m.m. Vi har hovedkontor med verksted på Mjølstadneset i Herøy. Geomatiker Vi søker nn nn- Geomatiker nnArbeidsoppgavene vil være innmåling VA med GPS, terrengmåle før og etter utgraving, masseberegne, konvertere data til GPS i gravemaskin og sluttdokumentasjon. Erfaring fra Gemini eller lignende program. nn nnGode norskkunnskaper er et krav. nnSøknader sendes til ms@a-f.no nn nnAurvoll og Furesund AS nnMjølstadneset nn6092 Fosnavåg nn nnTlf: +47 700 89 900 nnWeb. www.a-f.no nnE-post: eb@a-f.no

Forsiden nå