Godt år for skogbruket

Godt år for skogbruket

Verdien bikket tre milliarder kroner.

I fjor ble det solgt 8,5 mill. kubikkmeter virke til industrien, en økning på 2% fra året før. Dette er det høyeste hogstkvantumet siden midten av 1990-årene.

Tre fjerdedeler av avvirkningen var gran, mens furuvirket utgjorde en fjerdedel. Lauvtrevolumet utgjorde under 1%.

Sagbruk og trevareindustri kjøpte 47% av virket, mens 35% gikk til tremasse-/celluloseindustrien. Resten ble fordelt på ulike innenlandske og utenlandske kjøpere.

Bruttoverdien av skogsvirket solgt til industrien, utgjorde ifjor 3,1 milliarder kroner; i 2010 i underkant av 3 mrd. kroner.

Skogeierne fikk i gjennomsnitt kr 364,-/m3 solgt virke ifjor. Til sammenligningen var gjennomsnittsprisen kr 355,-/m3 i 2010. (Kilde:SSB)

Forsiden nå