Trondheim Havn i utvikling.
Trondheim Havn i utvikling.

Havnesammenslåing i Trøndelag

1.januar ble Trondheim Havn (TIH) slått sammen med Indre Trondheimsfjordens Havnevesen (ITH).

De to havneselskapene utgjør en betydelig del av sjø- og godstrafikken over havn i Trøndelag. TIH omfatter kommunene Trondheim, Orkdal og Stjørdal i tillegg til forvaltningsansvar for Malvik. ITH utgjør medlemskommuner i indre deler av Trondheimsfjorden.

Lang behandling

Sammenslåingen er vedtatt etter lengre tids behandling hos eierkommunene. Selskapet omfatter de fleste kommuner med havnetilknytning i Trondheimsfjorden foruten private havner.

Positive følger

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i Trondheim har lenge understreket de positive følgene av en forening og sammenslåing, ikke minst det å stå godt rustet til å møte fremtidens transportutfordringer.

Samling av tonnasje

Krohn-Hansen har en strategisk interesse med å få samlet all tonnasje innen et og samme selskap, og at regionen da øker sjansen for få bli definert som utpekt havn. Han mener også at det er utenkelig å overse Trondheim Havn som utpekt havn hvis arbeidet med et felles logistikknutepunkt mellom sjø, vei og bane blir realisert.

NTP

Det er i dag ingen utpekte havner mellom Bergen og Tromsø. Status utpekt havn betyr en mer sentral stilling i nasjonale samferdselsspørsmål, og som blir prioritert i Nasjonal transportplan (NTP).

 

 

Forsiden nå