E18 Varoddbrua som binder øst og vest i Kristiansand, sett fra nordøst.
E18 Varoddbrua som binder øst og vest i Kristiansand, sett fra nordøst. (Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS)

Hverdagen gradvis tilbake på E18 Varoddbrua

Prosjektet E18 Varoddbrua i Kristiansand fikk en bråstopp 13. mars på grunn av restriksjoner og karantenetid for arbeidere. Nå er prosjektet på vei mot normal byggehastighet igjen.

Arbeidet med bruprosjektet i Kristiansand startet opp igjen i begynnelsen av april etter korona-stansen 13. mars.

Aktiviteten på anlegget vil øke ytterligere utover i april og etter hvert være tilbake til normal drift. Arbeid som pågår i april er legging av membran og asfalt på den nye brua, samt noe elektroarbeider.

Asfalt, stålbru og brufuge

- Det skal også legges asfalt for ny E18 på Varoddsiden, sier hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Rune Galteland.

Han forklarer også at det blir montering av stålbru fra den nye betongbrua og ned til Søm, og montering av brufuge på Sømsiden. Det blir også en del vann- og avløpsarbeider på Sømssiden, men ingen store trafikkomlegginger er planlagt i Varoddbruprosjektet i april.

Mot normalisering på prosjektkontoret

Medarbeiderne på prosjektkontoret i Narviga i Kristiansand følger helsemyndighetenes og interne anbefalinger angående tiltak mot koronasmitte fortløpende.

Fremover vil også de, i tråd med arbeidsgivers anbefalinger, planlegge og forberede seg på at flere etter hvert kan komme tilbake på sine vante arbeidsplasser og starte veien mot normale tilstander.

Forsiden nå