Video, publisert på Youtube, som viser asfaltlegging på snø i Russland. Der er flere slike på nett, så dette er ikke et enestående tilfelle i det store landet øst for Norge.

I Russland er asfaltering helårsarbeid

Der asfalteres det rett på snø.

Det ligger mange videoer på nett som viser russiske asfaltarbeidere som legger asfaltdekke, og som fyller hull med asfalt, på snø (se eksempel over og nedenfor).

Det kan virke som det er viktigere at jobben blir gjort enn hvordan resultatet blir.

Mange videoer på Youtube og andre tilsvarende sider viser også nyhetsinnslag der slike vinterjobber omtales og diskuteres. AT.no er ikke stø på russisk, men forstår ut fra settingen at det er delte meninger om praksisen:

En video som viser asfaltlegging om vinteren, der asfaltleggeren nærmest fungerer som snøplog:

Forsiden nå