Kommunestyre-vedtak gir forsinket ny E6

Kommunestyre-vedtak gir forsinket ny E6

- Dette betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen, sier regionveisjef.

Kommunestyret i Ringebu vil ha ny E6 trasé som flomvern sør for Ringebu sentrum.

I et kommunestyremøte tirsdag 17. juni fattet de vedtak om at E6 skal legges ut mot Lågen. Dermed kan deler av E6-traseen som kommunestyret vedtok i 2012, bli endret.

I det nye vedtaket heter det at Ringebu kommune vedtar at det skal startes en reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya, der E6 sør for Våla reguleres i tråd med alternativ 1.1 (bildet over). Reguleringsarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering (alternativ 1.3.) i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplanen Elstad-Frya.

I vedtaket står det videre å lese at dette ikke berører vedtatte planer nord for Våla.

- Vi kan først ta stilling til vedtaket når vi har fått det formelt fra administrasjonen i Ringebu kommune, sier Per Morten Lund, regionveisjef i Statens vegvesen Region øst.

- Det er åpenbart at det betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen. Vi må innstille den formelle planleggingen av Elstad-Frya, inkludert opptrekksarm fra E6 inn til Ringebu sentrum og arbeidet med grunnerverv, inntil vi har trygghet om videre prosess. Vi håper dette ikke tar for lang tid, sier regionveisjefen.

Forsiden nå