Det skal blant annet bygges spor og kontaktledning i Ulvintunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Det skal blant annet bygges spor og kontaktledning i Ulvintunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Kontrakter til Infranord og Eltel på Fellesprosjektet

Jernbaneverket har nylig inngått kontraktene for de jernbanetekniske anleggene på Fellesprosjektet. Jobben skal gjøres av firmaene Infranord Norge AS og Eltel Networks.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen består av 22 km med ny firefelts E6, som åpner sent i 2014, samt 17 km med nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud som tas i bruk et snaut år senere.

Spor og kontaktledning

Kontrakten for bygging av spor og kontaktledning (anlegget for togenes kjørestrøm), ble altså vunnet av Infranord Norge AS. Kontraktssummen er på 163,9 mill. kroner.

- Dette er en stor jobb med tøffe frister. En annen utfordring er at vi har mange grensesnitt mot andre entrepriser på prosjektet. Det er tre grunnarbeidsentreprenører på strekningen, i tillegg til entreprenørene som skal bygge de andre jernbanetekniske anleggene, sier byggeleder Geir Pynten i Jernbaneverket.

Strekningen Langset-Kleverud blir for øvrig en av de første strekningene hvor det bygges et autotrafo-system istedenfor sugetransformatorer. Dette gir mindre spenningstap og større effektoverføringsevne, slik at det kan kjøres flere og tyngre tog med færre omformerstasjoner.

Infranord Norge er et datterselskap av Sveriges ledende jernbaneentreprenør, Infranord AB, med 3000 ansatte. Infranord er identisk med gamle Banverket Produktion, som ble omdannet til et statlig aksjeselskap i 2010. Det norske datterselskapet ble opprettet i 2011.

Tele og elkraft

Når det gjelder tele og elkraft, skal disse arbeidene gjøres av Eltel Networks. Kontakten har en verdi på 146,2 mill. kroner.

Arbeidene inkluderer blant annet belysning, nødbelysning, brannventilasjon og andre installasjoner i de tre tunnelene på strekningen, som totalt er 4,8 km lange. Det skal leveres 22 kV-anlegg og lavspentanlegg for hele strekningen, installasjoner i 14 tekniske hus, tavler, SRO-system (SRO = styre, regulere, overvåke), radiomaster, fiber- og strålekabler - og mye, mye mer.

- Vi er veldig glade for kontrakten og tilliten vi blir vist. Dette er et viktig prosjekt som betyr mye for oss, sier direktør for jernbane og vei i Eltel Networks, Erling Haugnes.

Eltel Networks er spesialister på å planlegge, bygge og vedlikeholde nett for blant annet elforsyning og telekommunikasjon. Selskapet har 8500 medarbeidere fordelt på Skandinavia, Baltikum, Polen og Tyskland. I Norge har Eltel omlag 600 medarbeidere spredt over hele landet.

Starter i sommer

- Entreprenørene er allerede i ferd med å rigge seg til. Den første sporbyggingen begynner nemlig nå i sommer, sier Pynten.

- Det er planlagt en togfri uke i oktober hvor vi skal koble inn ett av de to fremtidige dobbeltsporene på en strekning i syd-enden av parsellen. Dette gjøres fordi dagens spor kommer i konflikt med traseen for ny E6, opplyser han.

Lenger nord på strekningen gjøres en tilsvarende operasjon høsten 2014, mens hele det nye dobbeltsporet skal tas i bruk etter en togfri periode på 23 dager i september/oktober 2015.

Forsiden nå