Kranbil med «whiplash»

Kranbil med «whiplash»

Utrolig nok kjører den for egen maskin. Se video.

Denne Scania-en er på vei til påbygger, der det etter alt å dømme blir en alvordprat om hvordan denne lastebilen er bygget og hvordan den er brukt.

Den kjører utrolig nok opp på semihengeren den skal fraktes bort på selv. Om det er lurt å kjøre den slik kan antakelig diskuteres.

Forsiden nå