Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Krever at arbeidere betaler tilbake lønn

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skriver om sosial dumping blant entreprenører som arbeider for Statens vegvesen.

Det kan være stor forskjell mellom lønnen i den enkelte arbeiders hjemland og norsk lønnsnivå.

- Fordi forskjellen er så vidt stor, fristes noen til å få utenlandske arbeidstakere til å arbeide for dårligere vilkår enn reglene tilsier, opplyser Moe Gustavsen.

Avanserte regelbrudd

På bloggen «Trygt fram sammen» skriver direktøren om utfordringene ved å kontrollere at alle utenlandske selskaper følger norsk lov:

Det skal ikke underslås at kontrollen er vanskelig. Regelbruddene kan noen ganger være temmelig «avanserte», for eksempel at arbeidsgivere krever gratisarbeid i hjemlandet eller direkte «pay-back» av lønn på et senere tidspunkt. Dermed må også vi være aktive og avanserte. Vi vil fortsatt bruke selskaper som kan bistå oss og som har ekspertise på området. Det er ingen selvfølge at kontrollen skal stanse ved grensa, vi har tidligere hatt folk på fra vår side på kontroller i eksempelvis Ungarn.

- Tips om virkeligheten

Moe Gustavsen skriver at Statens vegvesen er helt avhengige av tips og innspill for å avdekke uregelmessigheter der de er byggherre. Han maner likevel til en viss forsiktighet i tipsingen:

Det er viktig at det som kommer opp har en viss «rot i virkeligheten». Rene spekulasjoner, ikke minst fra sentrale aktører kan virke direkte skadelig. Selvsagt på vårt og selskapers omdømme, men det kan også virke slik at de useriøse selskapene oppfatter at det ikke er skikkelig kontroll og prøver seg i enda større grad.

Forsiden nå