Leder for anleggsenheten Region Midt (Trondheim)

Leder for anleggsenheten Region Midt (Trondheim)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 570 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. nn NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. Leder for anleggsenheten Region Midt (Trondheim) Vi søker anleggsleder for vår anleggsenhet ved Region Midt, Trondheim. Enheten har til sammen 10 ansatte, og du vil ha ansvaret for den daglige driften. Vi opererer fra Sunndalen i Møre og Romsdal til Saltfjellet i Nordland.   nn NVE Anlegg driver entreprenørvirksomhet og utfører i hovedsak vassdragsrelaterte oppdrag. Oppdragene er knyttet til miljøtiltak, sikring mot skred, flom og erosjon, og enheten er en sentral del av NVEs beredskapsorganisasjon. Enheten disponerer en moderne maskinpark, og har til sammen 35 ansatte. NVE Anlegg er underlagt skred- og vassdragsavdelingen, og har fire anleggsenheter lokalisert på Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Arbeidsoppgaver: - Planlegging og koordinering av anleggsdriften nn- Økonomstyring og budsjettering nn- Innkjøp nn- Kvalitetssikring og HMS nn- Kalkulasjon og anbudsregning nn- Befaringer og aktivitet i ulendt terreng nn- Du må påregne ca. 40-50 reisedøgn i året Kvalifikasjoner: - Høyere utdanning på Master/siv.ing nivå eller Bachelor utdanning fra ingeniørhøyskole nn- Erfaring fra ledelse og anleggsvirksomhet nn- Gode lederegenskaper nn- Erfaring med prosjektledelse og økonomioppfølging nn- Førerkort klasse B nn- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen Personlige egenskaper: -  Handlekraftig og beslutningsdyktig nn- Målrettet og initiativrik nn- Strukturert og systematisk nn- Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø nn- Gode samarbeidsevner nn- Personlig egnethet tillegges betydelig vekt Vi tilbyr: - Varierte arbeidsoppgaver og spennende faglige utfordringer nn- Mulighet til å delta i utviklingen av et kompetansemiljø innen et fagfelt som er omfattet av stor interesse i samfunnet nn- Godt og sosialt tverrfaglig miljø nn- Gode arbeidstidordninger (flexitid, sommertid) nn- Familievennlig og fleksibel personalpolitikk nn- Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør iht. Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er en IA - bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Spørsmål om stillingen kan rettes til regionsjef Stein Nordvi tlf 22 95 96 80 / 908 52 929 eller leder NVE anlegg Tore Madsø tlf 22 95 99 27 / 908 97 107.   Søknadsfrist 22. september 2013 Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju. Søknadspapirer returneres ikke. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.        

Forsiden nå