På vei til malerjobb på brua.
På vei til malerjobb på brua.

Maling og demontering på Hardangerbrua

Noen dager før åpningen, lørdag 17. august, er det stor aktivitet med maling på Hardangerbrua.

Nå er alle de 130 hengestengene ferdig malt i hvitt. Samtidig blir det jobbet med demontering av installasjoner i toppen av de to brutårnene, og montering av faste plattformer som skal stå her i fremtiden.

Når arbeidet er ferdig i tårnene blir de to byggekranene demontert bit for bit og løftet vekk med et kraftig helikopter. Planen er at byggekranen fra tårnet i Vallavik skal fjernes denne uken. Tilsvarende oppgave på Bu-tårnet vil først kunne skje etter at Hardangerbrua er åpnet for trafikk.

Sluttarbeid med byggekranen på tårntoppen i Vallavik. Begge byggekranene skal demonteres og løftes vekk i 15 operasjoner hver, utført med helikopter.
Sluttarbeid med byggekranen på tårntoppen i Vallavik. Begge byggekranene skal demonteres og løftes vekk i 15 operasjoner hver, utført med helikopter. Foto: Geir Brekke

Arbeid utover høsten

Når helikopteret arbeider med denne operasjonen kan det ikke være trafikk under tårnet. I hvor stor grad Hardangerbrua blir stengt under denne operasjonen på Bu, vet man mer om når første demontering er gjennomført i Vallavik.

Sluttarbeidet med maling av stålkassen vil fortsette utover høsten 2013. Det skal legges nytt lag med oransje maling på den såkalte skråtoppen, hele siden av stålkassen, som vender ut mot fjorden og er godt synlig fra land. Dette vil skje uten nevneverdig hindrer for trafikken over brua. Det blir aktuelt å avgrense arbeidsområdet med markering i kjørebanen nærmest rekkverket der arbeidet pågår. Det blir også nedsatt fartsgrense for trafikken forbi arbeidsområdet ute på Hardangerbrua når arbeidet pågår.

Forsiden nå