Hæhre var representert på befaringen. Bildet viser maskiner fra Hæhre Entreprenør i sving ved Sokna.
Hæhre var representert på befaringen. Bildet viser maskiner fra Hæhre Entreprenør i sving ved Sokna.

Mange vil bygge ny rv. 4 i Gran

Seks nasjonale og internasjonale firmaer deltok på tilbudsbefaring på Jaren denne uka. Prosjektet har planlagt byggestart til høsten.

I tillegg deltok noen potensielle underentreprenører på tilbudsbefaringen som ble ledet av prosjekteringsleder Jon Kvisberg i Statens vegvesen. Han orienterte om arbeidet med tunnel, massedeponering, prøveboringer som har blitt foretatt og myrområder. De rundt 40 deltakerne fikk et inntrykk av hvor den 9,3 km lange firefelts-veien skal gå, og entreprenørene noterte og fotograferte flittig underveis på stoppestedene under bussturen.

Disse var der

De seks store entreprenørene som var med på befaring og påfølgende orientering på rådhuset på Jaren var:
Skanska, Hæhre, AF Anlegg, NCC, Veidekke og Alpine Bau. I tillegg har Vegvesenets byggeleder Sturla Elvsveen levert ut tilbudspapirer til ytterligere tre store byggefirmaer: Implenia, Bilfinger og Metrostav, som ikke kom på befaring.

Milliardprosjekt

Elvsveen håper å få inn mange tilbud innen fristen går ut den 25. mai. Selve byggekontrakten har en verdi på mellom 1,1 og 1,5 milliarder kroner. Arbeidet vil pågå i tre år.

Forsiden nå