Over de tykke bærekablene ser man sikringstauene det er snakk om. Kraftig vind fører til uønskede vibrasjoner på disse tauene, derfor må de strammes enda bedre.  Bildet er fra før brua ble åpnet 9. desember 2018.
Over de tykke bærekablene ser man sikringstauene det er snakk om. Kraftig vind fører til uønskede vibrasjoner på disse tauene, derfor må de strammes enda bedre. Bildet er fra før brua ble åpnet 9. desember 2018. (Foto: Statens vegvesen)

Manuell dirigering på nyåpnede E6 Hålogalandsbrua

Arbeider for å redusere vibrasjon i tauene over kablene gjør at det kun blir kjøring i ett felt en periode.

Det må utføres noe som omtales av Statens vegvesen som noen mindre justeringer på brua, og derfor blir det manuell dirigering av trafikken på midten av brua i uke 51.

I ca. en uke blir det ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken midt på brua.

Disse dagene skal det gjøres justeringer på sikringstauene som er montert ved hver av bærekablene. Disse sikringstauene skal brukes av dem som skal gå oppå kablene for å inspisere dem.

Kraftig vind setter disse tauene i vibrasjon, og det er derfor nødvendig å justere dem for å redusere vibrasjonen.

Der dette arbeidet foregår over veibanen, blir det noen «begrensninger på trafikken», opplyser Statens vegvesen. Det blir ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken.

Forsiden nå