Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, kuttet norgesbåndet. Ved siden av ham står ordfører i Vang, Vidar Eldtun(t.h.) og ordfører i Lærdal Jan Geir Solheim.
Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, kuttet norgesbåndet. Ved siden av ham står ordfører i Vang, Vidar Eldtun(t.h.) og ordfører i Lærdal Jan Geir Solheim.

Markerte åpning av ny E16

Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, skar over et norgesbånd for å markere at det er åpnet for trafikk på mesteparten av ny E16 mellom Borlaug og Smedalsosen.

Arrangementet startet ved den nye brøytestasjonen på Borlaug, der det var markering av at 9 km av totalt 11 km ny E16 mellom Borlaug - Smedalsosen er åpnet for trafikk. Dei siste to km av parsellen skal bli ferdig i løpet av høsten. På Borlaug er det blant annet er bygget en ny rundkjøring, kolonnefelt og brøytestasjon. Her ble det fremført hilsninger og kulturelle innslag fra en scene, før direktør i Vegdirektoratet Lars Aksnes kuttet norgesbåndet med en «snidel», en tradisjonell redskap fra Sogn.

Ca. 200 personer var møtt fram i Lærdal lørdag 30. august. Det startet med den høytidelige markeringen av den nye E16-strekningen. Etterpå ble det gjennomført en historisk vandring på en eldre vei med åpning av fire restaurerte bruer. Til slutt var de markering av to jubileum - Grunnloven 200 år og Statens vegvesen 150 år.

Citroën-en «Eddi» er en veteranbrøytebil fra 1929. Bilen ryddet i sin tid veiene nettopp i Lærdal. Jon Lien har ansvaret for å holde bilen i stand.
Citroën-en «Eddi» er en veteranbrøytebil fra 1929. Bilen ryddet i sin tid veiene nettopp i Lærdal. Jon Lien har ansvaret for å holde bilen i stand.

 

Forsiden nå