Med bløtkake og 61 tonns belte-Brøyt

Med bløtkake og 61 tonns belte-Brøyt

Husker du saken om Brøyt X52 TF i Lierskogen Pukkverk i A&T nummer 1, 1990? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

Med ei storvokst bløtkake «attåt» - med Brøyt-motiv - dukket Egil Johnsen fra Maskin og Motor A/S, Kløfta og Brøyt-sjef Jan Olov Nilsson opp i Lierskogen Pukkverk like før jul. Besøket hos daglig leder Odd Garied & Co var for å legge siste hånd på kontrakten og for å kontrollere at Brynebedriftens leverte X52 TF oppførte seg skikkelig i bruddet. Kort tid før ble pukkverkets hjulgående X52 byttet ut med den tyngre og kraftigere belteversjonen på 61 tonn.

- Vi bytter vanligvis ut lastemaskinene etter 4-5 års drift. Hjul-Brøyten vår hadde ikke gått mer enn tre år, men karene ønsket en beltelaster - helst noe større og tyngre enn den vi hadde. Når vi samtidig fikk et skikkelig tilbud fra Bryne, slo vi til, forteller Garberg.

Lierskogen Pukkverk har faktisk fulgt hele Brøytrekka oppover i tyngde og størrelse. De startet med en X3, fortsatte med X4, X41, X50 før hjul-X52 og nå TF-versjonen av den samme. Forskjellige andre gravere ble vurdert, blant annet en O&K RH40. Den ble med 87 tonn for stor, etter pukkverkledelsens mening.

- Når vi denne gang ønsket en beltegraver er grunnene flere, sier formann Ingolf Ellefsen. Maskinen er mer stabil å jobbe med, den jobber lettere i røysa, og med mobilt understell kan den også brukes som doser. Maskinen er videre enklere å flytte enn en hjulmaskin uten framdrift.

- Vi har også sett på drivstoff-forbruket. Med de endringene som er gjort på Brøyten kan det spares opptil 10 liter i timen. Når vi regner med at maskinen går 1600 timer i året og dieselprisen er omkring 2,50, dreier det seg om en besparelse på 40.000 kroner i året. Når maskinene er store og når de går i stabil og hard jobb som en lastemaskin, er det de store talls lov som gjelder, sier Ellefsen.

- Hvorfor sverger dere til lasting med forgravere og ikke hjullastere?

- Den steinen vi produserer er av meget hard «skjærende» kvalitet. Hjullasterdekkene står ikke i bruddet. I tillegg når vi mye lenger med en forgraver, så hos oss har det aldri vært aktuelt med noe annet, sier Gareid.

Stor drift

Lierskogen Pukkverk kan se tilbake på et nytt godt driftsår med uttak av ca. 250.000 tonn, på linje med 1988. Det er riktignok 10-15% lavere enn toppårene 1986/87, men de betegnes som ekstraordinære.

Stabil avtager er Nodest asfalt, som har produksjonsanlegg inne på området. I tillegg driver selskapet egen betongstasjon, mens resten går på det åpne markedet i østlandsområdet. Med spredning av leveransene, og med stein av god kvalitet har Lierskogen Pukkverk i dag en solid posisjon i markedet. Selskapet arbeider med å få kjøpt opp ytterligere grunn i samme område.

Forsiden nå