I Hesselbergs arkiver finnes det solide bevis på at selskapet har handlet med og demonstret maskiner. Denne visningen av nye arbeidsmetoder ble utført i 1949, dengang Allis Chalmers beltelaster var blant det mest moderne som kunne fremskaffes.
I Hesselbergs arkiver finnes det solide bevis på at selskapet har handlet med og demonstret maskiner. Denne visningen av nye arbeidsmetoder ble utført i 1949, dengang Allis Chalmers beltelaster var blant det mest moderne som kunne fremskaffes.

Med maskin og gulvbelegg i 100 år

Denne saken om AS Sigurd Hesselberg ble presentert i A&T nummer 2 i 1997, i anledning selskapet 100-års-jubileum. Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen.

Hesselberg representerer Komatsu, verdens nest største produsent av anleggsmaskiner med en omsetning på over 10 milliarder US dollar.
Hesselberg representerer Komatsu, verdens nest største produsent av anleggsmaskiner med en omsetning på over 10 milliarder US dollar.

Da Sigurd Hesselberg etablerte egen agentur- og grossistforretning i Kristiania i 1897, var grunnlaget leveranse av maskiner og gulvbelegg til bryggeriene.

Nå 100 år senere har den livskraftige jubilanten, A/S Sigurd Hesselberg, forsatt maskin- og beleggmateriale som bærende produkter i konsernets virksomhet, men det er en vesensforskjell: Bryggerimaskinene er byttet ut med anleggs- og vedlikeholdsmaskiner fra flere av verdens ledende produsenter, og innen den raskt voksende beleggsektoren har Hesselberg Bygg etablert som landets ledende leverandør av industri gulvbelegg.

Selskapet har egen produksjon og egne produktlinjer. Hesselberg-konsernet omsatte i 1996 for ca. 360 mill. kroner og hadde en egenkapitalandel på over 30%. Virksomheten styres fra hovedkontoret i eget bygg på Økern i Oslo.

Engang landets største: I 1955 leverte Hesselberg landets største beltelaster til Konrad Hesleskaug i Askim. Beltelasteren, eller shovelen som veteranentreprenørene sier, har fått selskap av den minste Allis-Chalmers-lasteren, TL6.
Engang landets største: I 1955 leverte Hesselberg landets største beltelaster til Konrad Hesleskaug i Askim. Beltelasteren, eller shovelen som veteranentreprenørene sier, har fått selskap av den minste Allis-Chalmers-lasteren, TL6.

I 1988 gikk brødrene Bjarne (50) og Finn Corwin (47) inn som 100%-eiere av Hesselberg-konsernet. De representerer 3. generasjon Corwin og har valgt en styringsform hvor de er likestilte. Bjarne Corwin er adm. direktør i selskapet og har ansvaret for bygg- og eiendomavdelingene samt datterselskapene, mens Finn er direktør for maskinavdelingen som representerer 2/3 av omsetningen.

De første 100 årene

- Ved den milepæl 100 års drift representerer, har det vært naturlig for oss å se tilbake for å regi­strere de bærende trekk i konsernets utvikling.

Med glede har vi kunnet konstatere at Hesselberg-konsernets forretningsidé fortsatt er knyttet til de opprinnelige produktområdene maskin- og belegg, at kundens behov står i sentrum, og at selskapets grunnfilosofi bygger på kvalitet. Styrken, slik vi har tolket historien, har ligget i en vilje til kontinuerlig å videreforedle produktprogrammet i takt med utviklingen og med kundenes behov for øye, påpeker brødrene.

Direktør Finn Corwin (47) er leder av maskinavdelingen som for 2/3 av konsernomsetningen.
Direktør Finn Corwin (47) er leder av maskinavdelingen som for 2/3 av konsernomsetningen.

Etter Corwin-brødrenes erfaringer er den røde tråden gjennom selskapets utvikling knyttet til at kundenes behov er satt i sentrum. Det gjelder både bredden i produkttilbudet, service knyttet til leveransene og kravet som er stilt til egne medarbeideres produktkunnskap. Dette er en fin ballast å få med seg når leder-teamet skal styre bedriften inn i neste 100-årsepoke.

Hesselberg-konsernet er i dag organisert med rene avdelinger, nettopp for å få til en rendyrking av både produktområde og virksomhet. I konsernet inngår Hesselberg Maskin som den største avdelingen (250 mill.). Dernest kommer Hesselberg Bygg (55 mill.) og Hesselberg Eiendom (11 mill.). Hesselbergtak er skilt ut som eget A/S med 51% eierandel til Hesselberg-gruppen. De øvrige inntektene kommer fra avdeling byggs  datterselskap i Sverige og Danmark.

Ledende maskinmerker

- Med bakgrunn i firmaets historiske ballast, passer det oss godt å kunne representere ledende maskinmerker innen alle sektorer hvor vi arbeider, sier Finn Corwin.

Hesselberg Maskin representerer Komatsu, verdens neste største anleggsmaskinprodusent, og Bomag som er verdens største produsent av valser og vibrasjonsutstyr. Den tredje leverandøren i ledersjiktet innen sitt segment på verdensbasis, er mobilkranleverandøren Grove.

Hesselberg Maskin startet med deler av Komatsu-programmet i 1974, og har representert hele produktspekteret fra 1985. Den japanske produsenten er en totalleverandør, og i produktprogrammet inngår gravemaskiner, hjullastere, dozere, trucker, rammestyrte dumpere, minimaskiner og en rekke spesialmaskiner.

Hos Komatsu i Japan er det tradisjon at besøkende blir utstyrt med hvite frakker når de er på besøk. Delegasjonen ble fotografert i 1992. Skal vi gjette på at bildet ble tatt foran dumptrucken som senere gikk til Titania?
Hos Komatsu i Japan er det tradisjon at besøkende blir utstyrt med hvite frakker når de er på besøk. Delegasjonen ble fotografert i 1992. Skal vi gjette på at bildet ble tatt foran dumptrucken som senere gikk til Titania?

Selskapet har nær 30.000 ansatte og omsatte i 1995 for 10,3 milliarder US dollar. Omsetningen pr. ansatt var på 371.000 US dollar, hele 75.000 mer enn ledende Caterpillar. I disse dager har Komatsu styrket posisjonen ytterligere ved å overta Hanomag, Tyskland, 100% og ved å bli majoritetseier i italienske FAI. Dette betyr at Komatsu har et produktprogram som strekker seg fra de helt minste servicemaskiner til de største anleggsmaskiner.

For Hesselberg var det et gjennombrudd da selskapet fikk leveransen og leggingen av asfaltkjernen i Storevass-dammen på Ulla- Førre. Selskapet utviklet spesialmaskiner på høyt nivå.
For Hesselberg var det et gjennombrudd da selskapet fikk leveransen og leggingen av asfaltkjernen i Storevass-dammen på Ulla- Førre. Selskapet utviklet spesialmaskiner på høyt nivå.

Hesselberg Maskin har også satset bevisst på å utvikle et maskintilbud rettet mot vedlikeholds- og kommunalteknikkmarkedene. Det er gjort gjennom representasjon av den nordiske veihøvelprodusenten Vammas fra Finland, av multimaskinen og redskapsbæreren Lundberg fra Sverige og et omfattende program med feiemaskiner, fresere og sand- og saltspredere fra tyske Schmidt-familien.

Gulvbeleggprogrammet

Tradisjonelt har selskapet arbeidet som leverandør og produsent av byggevarer i mange år. Egen fabrikk ble bygd i Moss allerede i 1935. Avdelingen dekker både produksjon, produktutvikling og salg.

Hesselberg Bygg har opplevd en meget sterk omsetningsvekst i 1990-årene. Hovedvirksomheten er knyttet til Norge, men det er også etablert datterselskap i Sverige og Danmark.

- Forretningsidéen bygger på at vi skal leverere epoxy og andre herdeplastbaserte maling- og beleggsystem for horisontale og vertikale flater. Vi arbeider med løsninger for industri, håndverk og offshore, sier Bjarne Corwin. Den bærende idé er at vi avdekker kundens behov og gir ham den riktige løsningen inklusiv installasjon.

Hesselberg Bygg har vært en av landets ledende produsenter av epoxybaserte produkter helt siden begynnelsen av 60-tallet, og i den senere tid har selskapet også styrket sin posisjon som leverandør til offshore. Utviklingen som leverandør til off­shore startet i 1989-90 med leveranse av epoxybelegg til rømningsveier på Gullfax C-plattformen.

På slutten av 50-tallet ble det inngått avtale med sveitsiske Ciba Geygy om salg og markedsføring av Araldit epoxylim i Norge. Senere har dette samarbeidet utviklet seg til å omfatte både utvikling og produksjon av Hesselberg Byggs egne maling- og beleggsystemer under merkenavnet Barrikade.

I 1996 ble Hesselberg Bygg sertifisert etter ISO 9001-standarden.

100-årsmarkeringen

Hesselberg-konsernet kommer til å markere 100-års jubiléet gjennom hele året, blant annet ved at jubileumslogoen vil prege alt utsendt materiale og alle aktiviteter. For maskinavdelingen blir tyngdepunktet i markeringen knyttet til utstillingen Vei og anlegg 97 på Hellerudsletta nord for Oslo i dagene 27. mai til 1. juni.

- Vi ser frem til denne utstillingen, hevder de samstemte brødrene Corwin.

Tømmerutslag med hjullaster i 1958, dengang en revolusjon i tømmerhåndteringen.
Tømmerutslag med hjullaster i 1958, dengang en revolusjon i tømmerhåndteringen.

 

Høydepunkter i Hesselbergs historie

1897: Generalkonsul Sigurd Hesselberg starter agenturvirksomhet med leveranse av maskiner og gulvbelegg til bryggeriene.

1910: Sigurd Hesselberg satser på støpeasfalt. Firmaet er på vei inn i asfaltvirksomhet som landets første selskap.

1929: Sigurd Hesselberg dør. Ingeniør B.L. Corwin blir daglig leder.

1935: Fabrikk bygges i Moss. Byggevareavdelingen (senere kalt Hesselberg Bygg) opprettes.

1936: Maskinavdelingen (senere kalt Hesselberg Maskin) opprettes. Allis Chalmers, USA, blir avdelingens første anleggsmaskinagentur.

1958: Det inngås avtale med sveitsiske Ciba Geygy om salg og markedsføring, og senere produksjon, av Araldit epoxylim.

1964: Paul Corwin, B.L. Corwins eldste sønn, overtar som adm. direktør etter sin far.

1967: A/S Hesselbergtak opprettes. 50/50% eid av A/S Sigurd Hesselberg og nederlandske Cindu-Key & Kramer. Taktekking er hovedområdet.

1974: Hesselberg Maskin får nytt hovedagentur, Komatsu anleggsmaskiner fra Japan, og ekspanderer.

1976/77: Dagens administrasjonsbygg og hovedkontor på Økern, Oslo, innvies og taes i bruk.

1982: Hesselberg Vei får som første norske bedrift byggingen av asfalt-tetningskjerne i Nord-Europas største fyllingsdam, Storevassdammen ved Ulla-Førreutbyggingen.

1983: Sivilingeniør Asle Tveter blir adm. direktør etter Paul Corwin.

1988: Veiavdelingen fusjoneres inn i A/S Veidekke. Brødrene Finn og Bjarne Corwin overtar ledelsen av firmaet.

1989: Hesselberg Bygg får sin første leveranse av epoxybelegg til offshore, Gullfax C-plattformen.

1990: Første utenlandske datterselskap etableres, Hesselberg Danmark AS.

1994: Datterselskapet Hesselberg Sverige AB etableres.

1996: Hesselberg Bygg blir ISO 9001-sertifisert innenfor utvikling, produksjon og salg av maling og beleggsystemer.

Forsiden nå