Noen velger å avslutte livet mot tunge lastebiler.
Noen velger å avslutte livet mot tunge lastebiler.

Mer enn tredjeparten selvmord?

Mer enn tredjeparten av dødsulykkene på veiene i Hedmark i fjor kan ha vært selvforskyldte.

Det er avisen Hamar Arbeiderblad som melder dette. I alt omkom det 16 personer på veiene i fylket i fjor. I tre av tilfellene har man kunnet fastslå med sikkerhet at det dreier seg om selvmord. I tillegg opplyser Statens vegvesen at man i ytterligere tre tilfeller har grunn til å tro at det dreier seg om selvvalgte ulykker, men at bevisene ikke er entydige nok til at man kan konstatere dette 100%.

Både Statens vegvesen og Norges Lastebileier-Forbund er bekymret over utviklingen på dette området. Ved selvvalgte trafikkulykker er det ofte vogntog som blir valgt som «motpart». Dermed kan også lastebilsjåfører bli skadet både fysisk og psykisk, og sjåførene bærer med seg de uhyggelige hendelsene gjennom hele livet.

Færre ulykker totalt

Antall trafikkdrepte i Norge var i fjor ble 154 som er det laveste siden 1950. Tendensen er den samme i Hedmark hvor antall trafikkdrepte nesten er halvert i løpet av de siste tre-fire årene. De alvorlige ulykkene på gjennomfartsåren E6 er nesten blitt borte, blant annet som følge av bedre veistandard og trafikksikringstiltak som midtdelere.

Forsiden nå