Aadm. direktør Harald Rafdal i Mesta.
Aadm. direktør Harald Rafdal i Mesta.

Mestas og Tertnes' baby klar

 31. mai blir det nye konsernet Yours etablert. Yours er et samarbeid mellom Mesta og Tertnes Holding.

tidligere har skrevet

Som AT.no , har Mesta og Tertnes Holding Industri inngått en avtale om å etablere et nytt konsern med verksteder og salg av maskiner og utstyr for anleggssektoren. Det nye konsernet får navnet Yours og vil få 190 ansatte og forventes å omsette for 300 millioner kroner i 2013.

Etter å ha gjennomført en vellykket due-dilligence ble avtalen om å etablere Yours godkjent av styrene i Mesta og Tertnes Holding Industri 2. mai. Konsernet vil bli etablert 31. mai.

Konsernetableringen vil skje ved at Mesta og Tertnes Holding Industri etablerer ett nytt selskap som skal eie selskaper som i dag eies av Mesta og Tertnes Holding Industri. Det nye morselskapet vil hete Yours. Mesta og Tertnes Holding Industri skal eie 50 prosent hver av dette selskapet.

Mesta vil legge Mesta Verksted inn i Yours.

Tertnes Holding Industri vil legge inn selskapene Motorsalg, Yours Equipment, Øverum Slitedeler og Presis Verksted i Yours.

- Det nye konsernet vil være en komplett tilbyder av maskiner, utstyr og deler fra store og anerkjente internasjonale leverandører, og vil ha samlokaliserte verksteder og salgskontorer over hele landet, sier adm. direktør Harald Rafdal i Mesta.

Den industrielle begrunnelsen for den nye etableringen er at god dekning på service og verkstedtjenester vil generere maskinsalg og en tilstedeværende salgsorganisasjon vil generere verkstedtjenester.

- For de ansatte vil det nye konsernet ikke innebære store endringer. De fem selskapene vil ha samme navn, samme lokalisering og samme ledelse som i dag. Alle datterselskapene vil videreføre sin eksisterende kundeportefølje, sier Rafdal.

 Yours vil ha en konsernsjef lokalisert i Bergen som skal lede konsernet, men denne personen er foreløpig ikke ansatt.

 

Forsiden nå