Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får innspill fra mineralnæringen.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får innspill fra mineralnæringen. (Foto: NFD)

Ministeren møter næringen

Mandag 22. oktober klokken 12 møter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen representanter for mineralnæringen på et innspillsmøte i Oslo.

Mineralnæringen har nesten elleve milliarder kroner i omsetning årlig, og i underkant av 5000 ansatte.

Den står for verdiskaping og arbeidsplasser mange steder i landet.- Vi trenger metaller og mineraler når vi skal bruke ny teknologi og nye løsninger som gir et mer bærekraftig velferdssamfunn. Mineralutvinning i Norge gir mindre miljøbelastning enn i mange andre land, sier Røe Isaksen.

- Derfor bør vi legge til rette for en mest mulig bærekraftig utvinning i Norge. Jeg ønsker dialog med aktørene om hvordan vi fra statens side kan legge bedre til rette for mineralvirksomhet, og om hvordan næringen selv kan bidra til at næringen blir enda mer bærekraftig, sier han.

Møtet avholdes i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo mandag 22. oktober klokken 12. Det er satt av to timer til møtet.

Forsiden nå