René Valentin Flandorfer i Multiconsult er godt fornøyd med å få Infratech med på laget.
René Valentin Flandorfer i Multiconsult er godt fornøyd med å få Infratech med på laget.

Multiconsult overtar Infratech AS

Multiconsult AS har inngått avtale om overtakelse av Infratech AS i Grenland.

Infratech er et ledende selskap innen VA, fjernvarme og infrastrukturanlegg, og vil bli et vesentlig bidrag i Multiconsults satsning i regionen. Overtakelsen skjedde 29. april og innbefatter ti personer.

Infratech har lang og omfattende erfaring innenfor sine fagområder, og vil inngå som en viktig kjernegruppe i rådgivings- og prosjekteringsmiljøet til Multiconsult i Grenland. Infratech fortsetter inntil videre som selvstendig selskap.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått i stand denne avtalen. Overtakelsen av Infratech AS vil være et vesentlig bidrag i vår satsning innen fjernvarme, VA og infrastruktur i vår region. Vi kan nå tilby enda større bredde, erfaring og kapasitet innen utredning, planlegging og prosjektering av alle typer infrastrukturanlegg, sier regiondirektør René Valentin Flandorfer i Multiconsult.

Komplett miljø

Med Infratech på laget kan Multiconsult tilby komplette rådgivings- og prosjekteringsoppdrag med egne ressurser i Grenland. Dette gjelder spesielt innen fjernvarme, VA, byggeteknikk, elektronikk, miljøfag, samferdsel og konsekvensutredninger, opplyses det fra selskapet.

- Vi vil nå få et mer komplett miljø i regionen, også innen spesialfag. Sammen med resten av Multiconsult har vi nå et godt utgangspunkt for en ytterligere satsning i Grenlandsområdet, forteller Flandorfer.

Åpner for nye muligheter

 - For oss blir det spennende å bli en del av ett av Norges største rådgivingsmiljøer og de store mulighetene som ligger i dette. I Multiconsult får vi tilgang til ledende kompetanse og kapasitet på mange områder - og ikke minst mulighet til bidra inn i større og mer komplekse prosjekter enn tidligere, sier daglig leder i Infratech AS, Yngvar Undall.

Forsiden nå