NCC bygger motorvei i Oppland

NCC bygger motorvei i Oppland

NCC har fått kontrakten på bygging av firefelts motorvei på riksvei 4.

- Sammensatte og krevende prosjekter av denne type passer NCCs kompetanse godt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Strekningen Gran-Jaren på riksveg 4 blir totalt 9,3 km, og kontraktssummen er på 1.116,5 millioner kroner.

Se videopresentasjon av prosjektet øverst i saken.

I tillegg til motorvei skal det også bygges en 1,7 kilometer to-løps tunell, to større planfrie kryss, 11,4 kilometer lokalveier, samt flere konstruksjoner og andre tiltak langs traseen. 

Prosjektet RV4 Gran-Jaren blir et samarbeidsprosjekt mellom NCC i Norge og Sverige.

- Med over 18.000 ansatte i konsernet gir det oss stor handlefrihet, både ved behov for spesialkompetanse og når store prosjekter skal bemannes. Det er en av faktorene som gjør det mulig for NCC å gå etter de største og mest kompliserte infrastrukturprosjektene i Norge, sier Tjomsland.

En av utfordringene i prosjektet er byggingen av tunnelen der kvaliteten på fjellet er dårlig og det er påvist alunskifer. Det vil derfor bli iverksatt strenge og omfattende miljøtiltak.

På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

- Gjennom store og små miljøtiltak bidrar vi til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, sier Kvalitet og miljøsjef dr. ing. Sigrid Strand-Hansen i NCC Construction.

Prosjektet vil være ferdig 16. desember 2016.

Forsiden nå