NCC bygger ferjekai i Lavik for 213 mill. kroner.
NCC bygger ferjekai i Lavik for 213 mill. kroner.

NCC med tresifret millionkonktrakt

NCC Construction har fått i oppdrag å bygge nytt kaianlegg og to nye bruer i Lavik i Sogn og Fjordane i forbindelse med oppgraderinger av ferjesambandet E39 Oppedal - Lavik.

Kontrakten er på 213 mill. kroner.

E39 er hovedferdselsåren mellom nord og sør på Vestlandet, og deler av vei- og fergenettet skal oppgraderes de nærmeste årene.

- Dette blir et viktig prosjekt for NCC Construction, som i dag også er inne på en rekke andre sentrale veiprosjekter på Vestlandet. NCC har lang erfaring med utbygging av veier, tunneler og kaianlegg i vår landsdel, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Kontrakten omfatter nytt kaiområde i Lavik i Høyanger kommune, ny E39 i strandsonen, samt bro og nytt kryss med fylkesvei 607. I tillegg skal eksisterende E39 gjennom Lavik sentrum oppgraderes. Totalt skal det bygges nærmere 1,8 kilometer nye veier, hvorav 760 meter ny gang og sykkelvei. På kaiområdet skal det blant annet etableres biloppstillingsplasser og servicebygg.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av august 2015.

Forsiden nå