Mister en yrkessjåfør førerkortet, mister han også muligheten til å utføre jobben.
Mister en yrkessjåfør førerkortet, mister han også muligheten til å utføre jobben.

Nei til dobbel straff

En yrkessjåfør som mister førerkortet, får heller ikke gjort jobben sin.

De får altså en dobbel straff sammenlignet med andre personer som mister førerretten i forbindelse med hendelser i trafikken. Dette ønsker Norges Lastebileier-Forbund (NLF) å gjøre noe med.

Per Madsen, forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund.
Per Madsen, forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund.

- NLF krever en fullstendig gjennomgang av forskrift om tap av førerrett, sier forbundsleder Per Madsen. - Yrkessjåførers behov for førerkort må i mye større grad vektlegges når det er snakk om tap av førerrett. Om trafikksikkerheten ikke er truet, bør det også kunne vurderes andre reaksjoner, som for eksempel høyere bøter, gjennomføring av adferdskurs eller betinget tap av førerrett, sier han.

- Forbundsstyret har registrert forslaget om å endre tapsforskriften for promilledømte, slik at de kan dømmes til å installere alkolås som forutsetning for å beholde førerretten. Tiden er nå moden for en fullstendig gjennomgang av tapsforskriften, sier Madsen.

Få muligheter til skjønn

NLF mener ikke det er riktig at en yrkessjåfør som har kjørt skadefritt i 30-40 år og som i ett uoppmerksomt øyeblikk kommer utenfor veibanen slik at vogntoget velter, skal miste førerretten i 6-12 måneder. - Dagens opplisting av hva som skal føre til tap av førerrett, gir ikke politi og domstol mulighet til å ta hensyn til yrkessjåførens særskilte behov for å beholde førerkortet, forklarer Madsen.

NLF tar nå kontakt med Samferdselsdepartementet for å diskutere denne delen av Vegtrafikkloven. Målet er å få til en skikkelig gjennomgang av forskriften om tap av førerrett.

Forsiden nå