Øverste del av den gigantiske bølgebryteren består av betongblokker på 2,5x2,5 m, hver og en på 40 tonn. Her er maskinene i gang med å legge ut både betong og stein.
Øverste del av den gigantiske bølgebryteren består av betongblokker på 2,5x2,5 m, hver og en på 40 tonn. Her er maskinene i gang med å legge ut både betong og stein.

Norsk stein i kjempeutbygging

Nederland bygges ut, med sand fra Nordsjøen og norsk stein fra Bremanger. En rekke spesialmaskiner er satt inn i det spenstige prosjektet.

Hav blir til land i Nederland i en kompleks operasjon som til sammen vil koste 23 milliarder norske kroner. Deler av denne summen blir bokført i Bremanger hvor massive fem millioner tonn stein blir tatt ut og fraktet til Nederland.

- Det er klart dette er en kjempekontrakt for oss, sier daglig leder Abraham Willem Bontrup i Bremanger Quarry.

Det er Rotterdam havn som bygger ut. Havnen er fra før Europas største, og ikke minst den viktigste omlastingshavnen for gods til Norge. Nå skal kapasiteten økes, men i utgangspunktet er det ikke plass. Havnemyndighetene har imidlertid fått tillatelse til å hente opp 240 millioner kubikkmeter sand fra Nordsjøen for å fylle opp og etablere land vest i den nåværende havnen.

240 millioner m3 er for øvrig nok til å fylle Nederlands største fotballstadion, de Kuip, til randen 250 ganger!

Utvidelsen innebærer at Rotterdam havn blir 20% større, fra sine nå 105 millioner m2.

Spesialbygde fartøyer

Utvinningen av sand skjer med spesialbygde mudringsfartøyer som suger opp sand fra Nordsjøen og bokstavelig talt sprayer det over området som skal bli nytt land. På det meste har 11 slike fartøyer vært i drift, og på én uke klarte de å flytte 3,8 millioner m3 sand. Det er verdensrekord!

Vel så interessant sett med norske øyne, er en helt nyskapende bølgebryter laget av blant annet fem millioner tonn norsk stein.

Konstruksjonen skal kunne overleve en såkalt «super storm» som teoretisk sett bare forekommer hvert 10.000 år.

Bølgebryteren består av (nedenfra og opp til overflaten):

-Sand, først fin deretter grovere sand.
-Grus (3-35 mm) som «låser» sanden inne.
-Et fire meter tykt teppe av brostein (20-135 mm).
-Devonsk sandstein fra Bremanger, i to fraksjoner: 5-70 kg og 150-800 kg.
-20.000 betongblokker på 2,5x2,5 m, hver og en på 40 tonn.

Bølgebryteren blir når den er ferdig ca. 3,5 kilometer lang. Da A&T besøkte prosjektet i Rotterdam, var arbeidet omtrent halvveis. To ganger i måneden lastes 90.000 tonn stein i Bremanger og fraktes til «det nye landet» i Nederland.

- Bremangher Quarry leverer stein med ekstremt høy kvalitet. Produktet er hardt og bestandig, men kommer likevel med en ru overflate. Det siste er viktig for at steinen skal binde seg, sier informasjonsdirektør Minco van Heezen i Rotterdam havn.

Daglig leder Abraham Willem Bontrup i Bremanger Quarry forteller at selskapet også leverer mye stein til veibygging i Nederland.

Den nederlandske Bonrup-familien har investert 160 millioner kroner i bruddet på Dyrstad i Bremanger, omtrent 25 mil nord for Bergen. Reservene er på ca. én milliard tonn stein.

Blockbuster

Steinen fra Norge vil altså danne en slags «grunnmur» under svære betongblokker. Betongblokkene, som hver og en veier 40 tonn, blir stablet på plass ved hjelp av en gigantisk, spesialtilpasset kran med det treffende navnet «Blockbuster».

Krana har en løftekapasitet på 50 tonn og rekkevidde på 63 meter.

Også etableringen av kai-kanter skjer på en spesiell måte. Når et område er fylt med sand, går entreprenøren inn og graver en 1,2 m bred og 38 m dyp grøft. Renna fylles deretter med bentonitt for å unngå at den kollapser, og så forsterkes grøften med stål før betong fylles i.

I neste fase drives 35 meter lange pæler skrått ned mot den nye veggen (kaikanten) for å støtte grunnen. Til slutt drives 65 meter lange MV-pæler ned med motsatt vinkel fra det som blir kaikant og inn i grunnen.

Helt til slutt graves sanden bort på den siden av kaikanten som skal bli sjø.

Kjempeutbygging

I havnesammenheng er alt stort i Rotterdam. Derfor er det ingen overraskelse at også utbyggingen av havnen er i giga-klassen.

Maasvlakte 2 (MV2) er navnet på det nye området som får en kapasitet på 8,5 millioner containere (TEUs) på de to første terminalene. Første anløp blir i 2013, men først året etter er MV2 i full operasjon.

Utbyggingen kommer til tross for at Rotterdams kapasitet langt fra er sprengt. Selv på dagens arealer er det rom for utvidelser innenfor containertrafikken. Og i bakgrunnen lurer til alt overmål en mulig resesjon i verdensøkonomien.

- Er det virkelig behov for en slik gigantisk utvidelse, informasjonsdirektør Minco van Heezen i Rotterdam havn?

- I dag kan MV2 kanskje fremstå som stormannsgalskap, men det er det ikke. Vi tenker langt fremover, og MV2 skal ta av for all vekst helt frem til 2033. Først da vil området være fult utbygget og utnyttet kapasitetsmessig. Dette er en investering i fremtid.

Forsiden nå