I 2014 skal 80 slike 90-tonnere gå i skytteltrafikk mellom malmutvinningen og jernbanen 15 mil unna som frakter malmen til Narvik.
I 2014 skal 80 slike 90-tonnere gå i skytteltrafikk mellom malmutvinningen og jernbanen 15 mil unna som frakter malmen til Narvik.

Northland er reddet

Eierne av Northland Resources har stilt midler til rådighet frem til 2020, slik at det store Kaunisvaara-prosjektet kan fortsette.

Obligasjonseierne skal betale ut 30 mill. amerikanske dollar fra en hittil sperret konto til selskapet. I tillegg skal nye obligasjoner (rentebærende gjeldsbrev som sier at utsteder skylder innehaveren penger) med en verdi på ca. 362 mill. dollar selges. Redningspakken er avhengig av at disse selges. Salget har fått en god start, siden tre av dagens eiere har forpliktet seg til å kjøpe til sammen en firedel av obligasjonene.

LES OGSÅ:                                          

 Leverandører som har gitt kreditt til Northland kommer til å betales i slutten av mai i år, lover selskapet.

Den del av redningspakken går ut på at tre av styremedlemmene går ut av styret. De skal erstattes av fire nye styremedlemmer som obligasjonseierne og leverandørene skal utse.

Adm. direktør i Northland, Karl-Axel Waplan, er fornøyd med pusterommet:

- De foreslåtte tiltakene gir den beste tilgjengelige løsningen for å klare Northlands likviditetsbehov både kortsiktig og langsiktig. Disse gir oss tilstrekkelig kapital til å nå full produksjon i tredje kvartal 2014. Vi er takknemlige for støtten vi har fått av obligasjonseiere, leverandører og ansatte, som viser deres tro på prosjektet, sier han.

Forsiden nå