Northland søker konkursbeskyttelse

Northland søker konkursbeskyttelse

Selskapet trenger 12 mill. dollar for å holde i gang driften til 4. mars. Da håper ledelsen å ha skaffet penger til videre drift og investering i Northland Resources AB.

- Beslutningen er basert på likviditetsmangel og vurderes å være nødvendig for å gi selskapet den tid som trengs for å kunne sluttføre forhandlingene for en langsiktig finansiell løsning, opplyser selskapet i en melding.

Selskapet har forsøkt å skaffe penger ved å utstede et nytt obligasjonslån og gjennom aksjeemisjon. Dette har feilet og i tillegg sliter Northland med å overbevise tidligere investorer om at de bør sprøyte mer penger inn i gruveprosjektet i Kaunisvaara.

LES OGSÅ:                     

De ansatte skal få lønn, men det blir ikke betalt gjeld som selskapet har til leverandører. Det er verdt å merke seg at det svenske Northland-selskapet foreløpig ikke har fått de 12 mill. dollar fra aksjonærer og obligasjonseiere som driften er avhengig av frem til 4. mars, så foreløpig er alt usikkert for videre drift.

Forsiden nå