Slik ser man for seg at en del av Museumsutstikkeren ved det nye Munchmuseet i Oslo skal se ut ved slutten av 2019.
Slik ser man for seg at en del av Museumsutstikkeren ved det nye Munchmuseet i Oslo skal se ut ved slutten av 2019. (Illustrasjon: J & L Gibbons)

NRC Group bygger Museumsutstikkeren

NRC Group er tildelt en entreprisekontrakt av Oslo kommune for bygging av Museumsutstikkeren i Bispevika.

Museumsutstikkeren er en ny konstruksjon rett utenfor det nye Munchmuseet i Oslo.

Konstruksjonen vil være på omtrent 1000 kvadratmeter og skal bestå av torg, trebrygge og båtkai.

Den blir en del av Havnepromenaden, tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til Munchmuseet via ei bru over Operatunnelen. Anlegget vil i tillegg få en sju meter høy bronseskulptur, «The Mother» av Tracey Emins, valgt av Oslo kommune gjennom en internasjonal kunstkonkurranse.

- Vi er svært stolte av å ha blitt valgt til å skape et nytt, flott uterom i Oslo til glede for alle, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

- Dette er et prosjekt der vi får bruke vår spesialkompetanse til å bygge og rehabilitere kaianlegg og brygger. Museumsutstikkeren blir en spennende utvidelse av kaia ved Munchmuseet og den populære Havnepromenaden, fortsetter Storkås.

Arbeidene med prosjektet starter umiddelbart med planlagt ferdigstillelse i desember 2019.

Kontrakten har en verdi på 68 millioner kroner.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.