Ny direktør ved TØI

Ny direktør ved TØI

Gunnar Lindberg tiltrådte 2. april som ny direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI).  Lindberg overtar etter Lasse Fridstrøm som trekker seg som instituttsjef etter åtte år i stillingen. Fridstrøm fortsetter på instituttet som forsker og leder av forskningsprosjektet TEMPO. Lindberg er 52 år og kommer fra stilling som forskningssjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige hvor han har ledet instituttets transportøkonomiske enhet i Stockholm og forskningsavdelingen "Samhälle, Miljö och Transporter". Han er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra Örebro universitet. nn nn Lindberg har arbeidet ved VTI i ulike stillinger siden 1999, som forskningsleder, avdelingsleder og forskningssjef. Forskningen hans har i hovedsak konsentrert seg om prissettingsspørsmål og marginalkostnader innen transport med særlig fokus på trafikksikkerhet. Han har deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter, og har også erfaring med prosjekter i utviklingsland. 52-åringen har tidligere arbeidet i Vägverket, blant annet med utvikling av plansystemer, som prosjektleder for den nasjonale veiplanen og utvikling av samfunnsøkonomiske beregninger i forhold til vei-investeringer.

Forsiden nå