Økt kullproduksjon for Store Norske

Økt kullproduksjon for Store Norske

Store Norske Spitsbergen Kulkompani økte kullproduksjonen vesentlig i andre kvartal.

Selskapets overskudd før skatt i kvartalet ble 83,6 mill. kroner, mot et underskudd på 178,1 mill. kroner i samme periode i fjor.

Hovedårsaken til økningen er bedre produksjonsforhold i Svea Nord‐gruven og at flaskehalser i produksjonen er fjernet. Kullreservene i Svea Nord nærmer seg slutten, og den gjenværende produksjonen i denne gruven har et høyere steininnhold enn tidligere. Dette gjør det nødvendig å rense kullet som tas ut fra gruven, noe som tidligere har ført til tekniske problemer og tidvis produksjonsstans.

En rekke tiltak på renseverket har gitt mer stabil drift i andre kvartal og dermed mulighet for å prosessere større volumer, skriver Store Norske i en pressemelding.

Lavt resultat første halvår

Årets første kvartal ble preget av driftsproblemene, slik at Store Norskes resultat før skatt etter første halvår er 7,4 mill. kroner, mot 221,9 mill. kroner i første halvår 2012.

Utskipning av kullet fra Svalbard skjer i sommerhalvåret og flytting av strossen (produksjonsstedet i gruven) skjer til ulike tider på året. Store Norskes kvartalsresultater vil derfor kunne variere betydelig fra kvartal til kvartal.

Kullprisen er fortsatt på et lavt nivå og det er usikkert hvordan den vil utvikle seg i tiden som kommer. Store Norske har derfor iverksatt omfattende kostnadsreduksjoner i hele selskapet.

Sier opp ansatte

Som en del av tiltakene er antall ansatte i ferd med å bli redusert fra 385 til vel 300 medarbeidere.

Reduksjonen skjer både ved naturlig avgang og gjennom oppsigelser.

Store Norske regner med et salg på ca. 2 mill. tonn kull i 2013. Dette er over 40% mer enn i årene 2011 og 2012. Av det forventede salget i år var nær to tredeler kontraktsfestet ved utgangen av første halvår.

 

 

 

 

Forsiden nå