Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Espen Braata)

Oppkjøringstimer for tunge førerkortklasser

Statens vegvesen starter med oppkjøring igjen for de tyngste klassene.

Statens vegvesen legger ut oppkjøringstimer i de tunge førerkortklassene C, CE, D og DE torsdag 7. mai klokken 12. Alle bestillinger skal skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen har etablert rutiner for å ivareta smittevernhensyn under oppkjøringene. Disse rutinene er sendt til bransjeorganisasjonene og trafikkskolene.

Det er også etablert egne bestillingsrutiner for oppkjøringstimer.

Les mer om bestillingsrutiner og smittevernrutiner for oppkjøringstimer her (Statens vegvesen).

 

Forsiden nå