Tilbudsåpning: Byggeleder Olaf Rovik (stående) åpner innsendte tilbud. Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, og prosjektleder Hanne Louise Moe kontrollerer beløpene. Byggeleder Martin Engum (t.h.) fører protokollen. Flere entreprenører var også til stede på åpningen.
Tilbudsåpning: Byggeleder Olaf Rovik (stående) åpner innsendte tilbud. Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, og prosjektleder Hanne Louise Moe kontrollerer beløpene. Byggeleder Martin Engum (t.h.) fører protokollen. Flere entreprenører var også til stede på åpningen. (Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen)

På promillene løs på tilbudsåpning

Det laveste tilbudet var 0,7 promille lavere enn nest laveste i prosjekt på tilbudsåpning på prosjekt til over en kvart million.

Mange entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut to nye veiprosjekter på Fosen i Trøndelag.

De to prosjektene, er 4,6 kilometer ny fylkesvei 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

- Fem entreprenører leverte tilbud på ny fylkesvei 723 og seks på tunnelen i Roan. Vi er godt fornøyd med antall tilbud på jobbene. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

På fylkesvei 723, var Johs. J. Syltern 183.945 kroner lavere enn Bertelsen & Garpestad. Syltern var også lavest på fylkesvei 14-kontrakten.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Ny fylkesvei 723 skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 kilometer vei i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter), totalt 4,6 kilometer.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Disse fem entreprenørene leverte tilbud:

 • Tore Løkke - 288.297.802 kr
 • AF Lemminkainen – NRCRE - 323.231.354 kr
 • Aldesa - 316.536.611 kr
 • Bertelsen & Garpestad - 279.546.603 kr
 • Johs. J. Syltern - 279.362.658 kr

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og veistandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt vei reduseres.

I tillegg til tunnelen, innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer vei i dagen. Veien skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensen blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Disse seks entreprenørene leverte tilbud:

 • Flage Maskin - 119.797.041 kr
 • Bertelsen & Garpestad/Metrostav - 109.487.956 kr
 • AF Lemminkainen - 131.183.868 kr
 • Johs. J. Syltern /Kruse Smith - 99.815.218 kr
 • Aldesa - 116.701.690 kr
 • Tore Løkke - 111.064.905 kr

Oppstart anleggsarbeid i løpet av høsten

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe.

Ny fylkesvei 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fylkesvei 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018.

Forsiden nå