Renault personbiler har ikke lenger noen eierinteresser i AB Volvo.
Renault personbiler har ikke lenger noen eierinteresser i AB Volvo.

Renault ut av AB Volvo

Renault ut av Volvo, mens Renault Trucks forblir i Volvo.

Denne kryptiske innledningen trenger selvsagt en forklaring som vi tar i kronologisk rekkefølge. Renault besto inntil 2001 av en personbil- og en nyttekjøretøydivisjon. Dette året ble nyttekjøretøydivisjonen, minus busser og varebiler, en del av Volvo Group under navnet Renault Trucks. Betalingen skjedde i form av aksjer i AB Volvo til Renault personbiler. Renault personbiler ble altså en stor eier i AB Volvo som igjen eier Renault Trucks.

Renault personbiler har naturlig nok et ønske om å konsentrere seg om nettopp personbiler og har nå solgt samtlige av sine aksjer i AB Volvo, nesten 139 millioner, på det åpne aksjemarkedet. Dette har innbrakt rundt 1,5 milliarder euro som nok kan komme godt med i en tid da Renault personbiler, i likhet med de fleste andre bilprodusenter, sliter med et fallende marked i store deler av verden.

AB Volvo og Volvo Cars

AB Volvo gjorde i 1999 det motsatte av det Renault gjorde to år senere. Da ble Volvos personbildivisjon, senere kalt Volvo Cars, solgt til Ford. I 2010 ble Volvo Cars solgt videre til det kinesiske holdingselskapet Zhejiang Geely. Nytilsatt leder i Volvo Cars er for øvrig svenske Håkan Samuelsson som har en fortid i både Scania og MAN, blant annet som konsernsjef i sistnevnte.

Forsiden nå